NASIL MUAYENE OLURUM ?
22 Ocak 2018

HASTALARIMIZIN DİKKATİNE*18 yaş altı hiçbir sosyal güvencesi olmayan çocuklar, Gaziler (İstiklal Savaşı Gazileri 1005 sayılı kanun gereği) ve 2828 sayılı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre; korunma,bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanan kişiler T.C. kimlik numarasını gösteren belge ile başvurup ücretsiz muayene olabilirler.

*SGK’ ya bağlı; çalışan, çalışan eş ve çocukları, emekli, diğer hak sahipleri, yeşil kartlılar (sağlık karnesinin vizesi dolmamış olarak) sağlık karnesi ile, Ücretli Hastalarımız doğrudan kayıt ile , Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre,yurtdışı SSK’lı çalışanları,emeklileri ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları Sağlık Yardım Belgesi ile T.C KİMLİK NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ KİMLİK BELGESİ (Nüfus Cüzdanı) ile başvurmaları yasal zorunluluktur.

Muayenede öncelikli hastalarımız: Acil vakalar (ani gelişen hastalık,kaza,yaralanma vb. durumlar ile acil tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar), 65 yaş üstü hastalar , hamileler, özürlüler, yedi yaşından küçük çocuklar, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler.

*Hastalarımızın Sosyal Güvenlik Merkezinde, GSS Tescil Kayıtlarını yaptırmaları tavsiye olunur.

*Hizmet Birimleri ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak için, HASTANEMİZ WEB SİTESİ ve DANIŞMA BİRİMLERİ’ne başvurunuz.