Kalite Yönetimi

SKS Kalite Komiteleri

GERZE DEVLET HASTANESİ SKS-HASTANE (SÜRÜM 6) BOYUT VE BÖLÜM SORUMLULARI

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

SORUMLUSU

KOMİTELER

Komiteler Başkanı Uzm. Dr. Adem ÖZKAN

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

KOMİTE BAŞKANI

BAŞHEKİM:Dr. Ferda ÇALIŞKAN

OSMAN DUMAN

KOMİTE SEKRETERİ

HÜLYA İNCE

HASTALARIN DOĞRU KİMLİKLENDİRİLMESİ

SANEM OZKAY

ÇALIŞANLAR ARASI ETKİN İLETİŞİM ORTAMININ SAĞLANMASI

HÜLYA İNCE

İLAÇ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

BİNHAN BAYKAN

RADYASYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

ALPER ŞENER

DÜŞMELERDEN KAYNAKLANAN RİSKLERİN AZALTILMASI

SANEM OZKAY

GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARIN SAĞLANMASI

DİLEK ALBAYRAK

TIBBİ CİHAZ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

FATİH FİŞEK

HASTA MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI

HÜLYA İNCE

HASTALARIN GÜVENLİ TRANFERİ

SANEM OSKAY

HASTA BİLGİLERİ VE KAYITLARININ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DEVREDİLMESİ

FATİH FİŞEK

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

FATİH FİŞEK

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

AYLİN KOCA

LABORATUVARDA HASTA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

TAHİR ÇEVİK

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ÇALIŞANLARIN ZARAR GÖRME RİSKLERİNİN AZALTILMASI

KADRİYE BIÇAKCI

OSMAN DUMAN

HÜLYA İNCE

RİSKLİ ALANLARDA ÇALIŞANLARA YÖNELİK GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI

ALPER ŞENER

AYLİN KOCA

TAHİR ÇEVİK

SEYHAN KAYHAN

FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ KALMA RİSKLERİNİN AZALTILMASI

CAVİT TUNA

KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA YÖNELİK RİSKLERİN AZALTILMASI

AYLİN KOCA

KAN VE VÜCUT SIVILARININ BULAŞMA RİSKLERİNİN AZALTILMASI

AYLİN KOCA

SAĞLIK TARAMA PROGRAMININ HAZIRLANMASI, TAKİBİ

AYLİN KOCA

ALPER ŞENER

TAHİR ÇEVİK

EĞİTİM KOMİTESİ

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİMİ

KADRİYE BIÇAKCI

OSMAN DUMAN

HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

AYŞE SAZLIDERE KORKMAZ

UYUM EĞİTİMLERİ

AYŞE SAZLIDERE KORKMAZ

HASTALARA YÖNELİK EĞİTİMLER

SANEM OZKAY

SAFİYE MEMİŞ

SEYHAN KAYHAN

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

BİNA TURLARINDAN ELDE EDİLEN VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KADRİYE BIÇAKCI

OSMAN DUMAN

HASTANE ALT YAPI GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

MUSTAFA DİNÇER

KURUMDA CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

KENAN ÇÖMLEK

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM ÇALIŞMALARI

CAVİT TUNA

ATIK YÖNETİM ÇALIŞMALARI

AYLİN KOCA

TIBBİ CİHAZ BAKIM AYAR VE KALİBRASYON PLANLARI VE KALİBRASYONLARININ YAPILMASI

FATİH FİŞEK

TEHLİKELİ MADDELERİN YÖNETİMİ

AYLİN KOCA

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

vSAĞLIK HİZMETİ SÜREÇLERİNİN ENFEKSİYON RİSKİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

vSÜRVEYANS

vEL HİJYENİ

vİZOLASYON ÖNLEMLERİ

vENFEKSİYON KONTROL DEMETLERİ

vHASTANEDE MEVCUT OLAN ÖZELLİKLİ ALANLARDA ENFEKSİYON KONTROLÜ (DİYALİZ, YOĞUN BAKIM, KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİ, İMMUNSÜPRESİF HASTA ODALARI, İZOLASYON ODALARI, PARENTERAL NÜTRİSYON ÜNİTESİ VB.)

vBİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLARIN ULUSAL BİLDİRİM SİSTEMİNE KAYDEDİLMESİ

vAKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI

vTEMİZLİK, DEZENFEKSİYON, STERİLİZASYON, ASEPSİ, ANTİSEPSİ

vÇALIŞANLARIN MESLEKİ ENFEKSİYONLARDAN KORUNMASINA YÖNELİK YAPILMASI GEREKEN SAĞLIK TARAMALARI İLE BAĞIŞIKLAMA İŞLEMLERİNİN TANIMLANMASI

vHAVA VE SU KAYNAKLI ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ

vTESİS KAYNAKLI TADİLAT, ONARIM, İNŞAAT ÇALIŞMALARINDA ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

vOLAĞANÜSTÜ DURUMLARA (SALGINLAR, NADİR GÖRÜLEN ENFEKSİYONLAR VB.) YÖNELİK PLANLAMALARIN YAPILMASI

vÇAMAŞIRHANE, MUTFAK, MORG, ATIK YÖNETİMİ GİBİ DESTEK HİZMETLERİNDE ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

GÖREVİ

EKİP ÜYESİ

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

KADRİYE BIÇAKCI

KALİTE DİREKTÖRÜ

OSMAN DUMAN

İÇ HASTALIKLARI UZMANI

ABDULMUTTALİP ARSLAN

ECZACI

BİNHAN BAYKAN

EKK HEMŞİRESİ

AYLİN KOCA

DİYALİZ SORUMLUSU


SEYHAN KAYHAN

AMELİYATHANE SORUMLUSU

DİLEK ALBAYRAK

KLİNİK SORUMLUSU

SANEM OZKAY

TESİS GÜVENLİĞİ SORUMLUSU

ÖZLEM İNCE

ACİL SORUMLUSU

SAFİYE MEMİŞ

MAVİ KOD EKİBİ

vHASTANEDE KARŞILAŞILACAK SOLUNUM VEYA KARDİYAK ARREST DURUMLARINDA, MÜDAHALENİN EN HIZLI VE ETKİN ŞEKİLDE YAPILMASINI SAĞLAMAK

vMAVİ KOD İLE İLGİLİ TATBİKAT VE EĞİTİMLERİN ORGANİZASYONU VE GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLERİN BAŞLATILMASINI SAĞLAMAK VE TATBİKAT SONUCU GEREKLİ İYİLEŞTİRMELERİ YAPMAK

vACİL MÜDAHALE SETİNDE YER ALAN İLAÇ VE MALZEMELERİN STOK SEVİYELERİ BELİRLENMESİNİ SAĞLAMAK VE TAKİP ETMEK

vİLAÇ VE MALZEMELERİN MİAT TAKİBİNİ YAPMAK

vİLGİLİ GÖSTERGE VERİ VE ANALİZLERİNİ YAPMAK

MESAİ İÇİ

GÖREVİ

EKİP ÜYESİ

GENEL CERRAHİ UZMANI

              ERSİN BATMAZ

ANESTEZİ TEKNİKERİ

DİLEK ALBAYRAK

HEMŞİRE

SAFİYE MEMİŞ

MESAİ DIŞI

NÖBETÇİ ACİL HEKİMİ

NÖBETÇİ ACİL HEMŞİRESİ

NÖBETÇİ SERVİS HEMŞİRESİ

PEMBE KOD EKİBİ

vHASTANEDE BEBEK YA DA ÇOCUK KAÇIRMA RİSKİ VE/VEYA EYLEMİNİN SÖZ KONUSU OLDUĞU DURUMLARDA ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLMESİNİ SAĞLAMAK

vPEMBE KOD İLE İLGİLİ TATBİKAT VE EĞİTİMLERİN ORGANİZASYONU VE GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLERİN BAŞLATILMASINI SAĞLAMAK

vÇALIŞANLARIN KATILIMI İLE YILDA EN AZ BİR KEZ PEMBE KOD UYGULAMASINA YÖNELİK OLARAK TATBİKAT YAPILMALI, TATBİKATA İLİŞKİN KAYITLAR TUTMAK VE TATBİKAT SONUCU GEREKLİ İYİLEŞTİRMELERİ YAPMAK

MESAİ İÇİ

GÖREVİ

EKİP ÜYESİ

GÜVENLİK AMİRİ

KENAN ÇÖMLEK

KLİNİK SORUMLUSU

SANEM OSKAY

DOĞUMHANE SORUMLUSU

NÖBETÇİ GÜVENLİK PERSONELİ

MESAİ DIŞI

GÖREVİ

EKİP ÜYESİ

SERVİS NÖBETÇİ HEMŞİRESİ 

NÖBETÇİ GÜVENLİK PERSONELİ

BEYAZ KOD EKİBİ

vSAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET OLAYLARININ YÖNETİMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALARI YAPMAK

vBEYAZ KOD İLE İLGİLİ TATBİKAT VE EĞİTİMLERİN ORGANİZASYONU VE GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLERİN BAŞLATILMASINI SAĞLAMAK

vÇALIŞANLARIN KATILIMI İLE YILDA EN AZ BİR KEZ BEYAZ KOD UYGULAMASINA YÖNELİK OLARAK TATBİKAT YAPMAK, TATBİKATA İLİŞKİN KAYITLAR TUTMAK VE TATBİKAT SONUCU GEREKLİ İYİLEŞTİRMELERİ YAPMAK

MESAİ İÇİ

GÖREVİ

EKİP ÜYESİ

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

KADRİYE BIÇAKCI

GÜVENLİK AMİRİ

KENAN ÇÖMLEK

NÖBETÇİ GÜVENLİK PERSONELİ

MESAİ DIŞI

GÖREVİ

EKİP ÜYESİ

 

NÖBETÇİ GÜVENLİK PERSONELİ

KIRMIZI KOD EKİBİ

vHASTANEDE ÇIKABİLECEK HERHANGİ BİR YANGIN TEHLİKESİ HALİNDE, YANGINA EN HIZLI ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLEREK OLUŞABİLECEK TEHLİKELERİ VE ZARARLARI EN AZA İNDİRMEK VEYA ÖNLEMEK AMACIYLA OLUŞTURMAK

vHASTANENİN BÜYÜKLÜĞÜ VE HİZMETLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ DİKKATE ALINARAK, KIRMIZI KOD UYGULAMALARININ ETKİLİLİĞİNİ, SÜREKLİLİĞİNİ VE SİSTEMATİKLİĞİNİ SAĞLA

vKIRMIZI KOD İLE İLGİLİ TATBİKAT VE EĞİTİMLERİN ORGANİZASYONU VE GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLERİN BAŞLATILMASINI SAĞLAMAK

vÇALIŞANLARIN KATILIMI İLE YILDA EN AZ BİR KEZ KIRMIZI KOD UYGULAMASINA YÖNELİK OLARAK TATBİKAT YAPMAK, TATBİKATA İLİŞKİN KAYITLAR TUTMAK VE TATBİKAT SONUCU GEREKLİ İYİLEŞTİRMELERİ YAPMAK

MESAİ İÇİ

GÖREVİ

GÖREVİ

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

KADRİYE BIÇAKCI

SİVİL SAVUNMA AMİRİ

CAVİT TUNA

GÜVENLİK AMİRİ

KENAN ÇÖMLEK

MESAİ DIŞI

GÖREVİ

GÖREVİ

 

NÖBETÇİ GÜVENLİK PERSONELİ

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

vBYS İLE İLGİLİ POLİTİKALARIN OLUŞTURULMASI, BYS’YE İLİŞKİN FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI, BİLGİ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ HUSUSLARDA GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI

vBİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNE YÖNELİK FİZİKSEL TEHLİKELER, YAZILIM VE DONANIMLA İLGİLİ SORUNLAR, BİLGİ GÜVENLİĞİ, BİLGİ MAHREMİYETİ, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, KULLANICI HATALARI GİBİ KONULARDA RİSK ANALİZİ YAP

vTESPİT EDİLEN RİSKLER DOĞRULTUSUNDA İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI BAŞLATMAK

vRİSK ANALİZLERİ EN GEÇ ALTI AYDA BİR OLACAK ŞEKİLDE DÜZENLİ ARALIKLARLA VE GEREKTİĞİNDE GÜNCELLEMEK

vHATA BİLDİRİMİNE VE ÇÖZÜM SÜRECİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPMAK

vBİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN YAZILIMSAL VE DONANIMSAL HATALARIN NASIL BİLDİRİLECEĞİ VE HATALARA NASIL MÜDAHALE EDİLECEĞİ TANIMLAMAK

vKARŞILAŞILAN HATALAR, ÇÖZÜM SÜREÇLERİ, NE KADAR SÜREDE HATANIN ÇÖZÜLDÜĞÜ GİBİ BİLGİLER KAYIT ALTINA ALINMALI, BENZER HATALAR GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA BU KAYITLAR İZLENEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK

vHATA GİDERİLİNCEYE KADAR İŞLERİN AKSAMAMASINA YÖNELİK YAPILMASI GEREKENLER BÖLÜM BAZINDA BELİRLEMEK

vBİLGİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLER ALMAK

vBİLGİ GÜVENLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONUSUNDA ÇALIŞANLARA FARKINDALIK EĞİTİMİ VERMEK

vBİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNDE KULLANILAN PAROLALAR, BAKANLIK PAROLA POLİTİKALARI İLE UYUMLU HALE GETİRMEK

vBİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ SORUMLULARI VE KULLANICILARA YÖNELİK GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPMAK

vSBYS’DE HASTALARA AİT SAĞLIK KAYITLARINA ELEKTRONİK OLARAK ULUSAL VE KURUMSAL DÜZEYDE ERİŞİM SAĞLAMAK

vSBYS’NİN MUAYENE EKRANLARINDAN ULUSAL SAĞLIK VERİ TABANINA (E-NABIZ) ENTEGRASYON SAĞLAMAK

vHASTALARIN AYNI HASTENEDEKİ GEÇMİŞ TIBBİ KAYITLARINA SBYS ÜZERİNDEN ERİŞİM SAĞLAMAK

vBİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPMAK

vSAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (SBYS)’NDE YER ALAN MODÜLLER BİRBİRİNE ENTEGRASYONUNU SAĞLAMAK

vSBYS ÜZERİNDE YAPILAN İŞLEMLER İZLENEBİLİR OLMASINI SAĞLAMAK

vSBYS ÜZERİNDEKİ VERİLERİN YEDEKLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPMAK

vBİGİ YÖNETİM SİSTEMİNDE KULLANILAN TÜM BİLGİSAYARLARA YÖNELİK DÜZENLEME YAPMAK

vBİLGİSAYAR DONANIM VE YAZILIMLARININ GÜNCEL ENVANTERİ OLUŞTURMAK

vKULLANICI BİLGİSAYARLARINDAKİ VİRÜS YAZILIMLARI VE VİRÜS TARAMA DOSYALARI İLE İŞLETİM SİSTEMİ VE GÜVENLİK YAMALARININ GÜNCELLENMELERİ MERKEZİ BİR SUNUCU VASITASI İLE OTOMATİK OLARAK YAPILMASINI SAĞLAMAK

vBİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİ VE SÜREKLİLİĞİ İÇİN GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLAMAK

vBİLGİ YÖNETİM SİSTEMDEKİ ARIZALAR VE DEVRE DIŞI KALDIĞI DURUMLAR NEDENLERİ İLE BİRLİKTE KAYIT ALTINA ALMAK

vSİSTEMDE TESPİT EDİLEN KESİNTİ VE ARIZALARA YÖNELİK GEREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPMAK

vSİSTEM ODALARININ GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK

vSUNUCULARA AİT GÜNCEL BİLGİLER KAYIT ALTINA ALMAK

vSUNUCUNUN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK TEDBİRLER ALMAK

vVERİTABANI GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK TEDBİRLER ALMAK

vDIŞ ORTAMDAN İÇ ORTAMA ERİŞİMLERDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALMAK

KADRİYE BIÇAKCI

FATİH İŞLER

HARUN SOLAK

BİNA TURU EKİBİ

vBİNA TURUNA İLİŞKİN KAYITLAR TUTULMALI, TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK VEYA İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLARA YÖNELİK FAALİYETLER İÇİN BİR EYLEM PLANI HAZIRLA

vEYLEM PLANI KAPSAMINDA ALINAN KARARLAR HASTANE YÖNETİMİ VE TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİNE SUNMAK

vTESİS KAYNAKLI DÜŞMELERİ ÖNLEMEYE YÖNELİK DÜZENLEME YAPMAK

vTESİS KAYNAKLI DÜŞME OLAYLARINA YÖNELİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMAK

vGERÇEKLEŞEN VE RAMAK KALA DÜŞME OLAYLARI İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİNE BİLDİRMEK

vGERÇEKLEŞEN VE RAMAK KALA DÜŞME OLAYLARI İLE İLGİLİ DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER YAPMAK

vHASTANE YERLEŞİM ALANINDAKİ FARKLI HİZMET BİRİMLERİNE VE HASTANE İÇİNDEKİ BÖLÜMLERE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRICI DÜZENLEMELER YAPMAK

vACİL ÇIKIŞLARIN ETKİN VE İŞLEVSEL NİTELİKTE OLMASI SAĞLAMAK

vHASTALARA HİZMET VERİLEN ALANLAR İLETİŞİME AÇIK BİR ŞEKİLDE DÜZENLEMEK

vYAŞLI VE ENGELLİ KİŞİLER İÇİN İŞLEVSEL DÜZENLEMELERDE BULUNMAK

vÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPMAK

vHASTANEDE SU, ELEKTRİK ENERJİSİ, ISITMA-SOĞUTMA VE MEDİKAL GAZ HİZMETLERİNİN KESİNTİSİZ OLARAK VERİLMESİ SAĞLANMALI, KESİNTİ OLMASI DURUMUNDA KULLANILABİLECEK ALTERNATİF KAYNAKLAR, KAYNAKLARIN KAPASİTESİ VE KULLANMA KOŞULLARI BELİRLEMEK

vASANSÖRLERİN GÜVENLİ KULLANIMINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPMAK

vHAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ VE BAKIMINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPMAK

vELEKTRİK SİSTEMLERİNİN GÜVENLİ KULLANIMINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPMAK

vSU DEPOLARININ GÜVENLİ KULLANIMINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPMAK

vSIHHİ TESİSATIN GÜVENLİ KULLANIMINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPMAK

vMEDİKAL GAZ SİSTEMLERİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPMAK

vSIKIŞTIRILMIŞ GAZ SİLİNDİRLERİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPMAK

vOTOKLAV, BUHAR KAZANI, KOMPRESÖR, BUHAR TÜRBİNLERİ, KALORİFER KAZANI GİBİ BASINÇLI KAPLARIN BAKIMLARI DÜZENLİ ARALIKLARLA YAPILMALI, YILLIK MUAYENELERİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK

FERDA ÇALIŞKAN

KADRİYE BIÇAKCI

OSMAN DUMAN

İMDAT AKKAYA

HÜSEYİN TÜRKMEN

MUSTAFA DİNÇER

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİM EKİBİ

vAFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMAK

vAFET VE ACİL DURUM PLANI OLUŞTURMAK

vHASTANE ACİL DURUM PLAN KROKİLERİ OLUŞTURMAK

vTESİSİN AFET VE ACİL DURUMLARDA TAHLİYESİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPMAK

vHASTANEDE GÖREVLİ TÜM ÇALIŞANLARA AFET VE ACİL DURUM PLANINA YÖNELİK EĞİTİM VERMEK

vDEPREME YÖNELİK DÜZENLEME YAPMAK

vMAVİ KOD YÖNETİMİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPMAK

vPEMBE KOD YÖNETİMİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPMAK

vSAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET OLAYLARININ YÖNETİMİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPMAK

vKIRMIZI KOD YÖNETİMİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPMAK

vHASTANE, YANGINLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERE UYGUN ŞEKİLDE YAPILANDIRILMASINI SAĞLAMAK

vYANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPMAK

vBİNA ÇATILARINDA YANGINA KARŞI ÖNLEMLER ALMAK

FERDA ÇALIŞKAN

KADRİYE BIÇAKCI

OSMAN DUMAN

İMDAT AKKAYA

HÜSEYİN TÜRKMEN

ERKAN ÇAKICI

CAVİT TUNA

SEYHAN KAYHAN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

vİŞ YERİNİN NİTELİĞİNE UYGUN BİR İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGE TASLAĞI HAZIRLAMAK, İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN ONAYINA SUNMAK VE YÖNERGENİN UYGULANMASINI İZLEMEK, İZLEME SONUÇLARINI RAPOR HALİNE GETİRİP ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİ BELİRLEMEK VE KURUL GÜNDEMİNE ALMAK

vİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA ÇALIŞANLARA YOL GÖSTERMEK

vİŞ YERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKELERİ VE ÖNLEMLERİ DEĞERLENDİRMEK, TEDBİRLERİ BELİRLEMEK, İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNE BİLDİRİMDE BULUNMAK

vİŞ YERİNDE MEYDANA GELEN HER İŞ KAZASI VE İŞ YERİNDE MEYDANA GELEN ANCAK İŞ KAZASI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEYEN İŞ YERİ VEYA İŞ EKİPMANINI ZARARA UĞRATMA POTANSİYELİ OLAN OLAYLARI VEYA MESLEK HASTALIĞINDA YAHUT İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ BİR TEHLİKE HALİNDE GEREKLİ ARAŞTIRMA VE İNCELEMEYİ YAPMAK, ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİ BİR RAPORLA TESPİT ETMEK İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNE VERMEK

vİŞ YERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNİ PLANLAMAK, BU KONU VE KURALLARLA İLGİLİ PROGRAMLARI HAZIRLAMAK, İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN ONAYINA SUNMAK VE BU PROGRAMLARIN UYGULANMASININ İZLEMEK VE EKSİKLİK GÖRÜLMESİ HALİNDE GERİ BİLDİRİMDE BULUNMAK

vİŞ YERİNDE YAPILACAK BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDA GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ PLANLAMAK VE BU TEDBİRLERİN UYGULAMALARINI KONTROL ETMEK

vİŞ YERİNDE YANGIN, DOĞAL AFET, SABOTAJ VE BENZERİ TEHLİKELER İÇİN ALINAN TEDBİRLERİN YETERLİLİĞİNİ VE EKİPLERİN ÇALIŞMALARINI İZLEMEK

vİŞ YERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YILLIK RAPOR HAZIRLAMAK, O YILKİ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRMEK, ELDE EDİLEN TECRÜBEYLE ERTESİ YIL YAPILACAK ÇALIŞMALARIN NİTELİĞİNİ BELİRLEMEK VE İŞVERENE TEKLİFTE BULUNMAK

v6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN 13. MADDESİNDE BELİRTİLEN ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI TALEPLERİ İLE İLGİLİ ACİLEN TOPLANARAK KARAR VERMEK

vİŞ YERİNDE TEKNOLOJİ, İŞ ORGANİZASYONU, ÇALIŞMA ŞARTLARI, SOSYAL İLİŞKİLER VE ÇALIŞMA ORTAMI İLE İLGİLİ FAKTÖRLERİN ETKİLERİNİ KAPSAYAN TUTARLI VE GENEL BİR ÖNLEME POLİTİKASI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK

FERDA ÇALIŞKAN
KADRİYE BIÇAKCI

RAMAZAN YÜCE

RİSK YÖNETİM EKİBİ (KURULU)

vHASTANEDE GERÇEKLEŞEBİLECEK RİSKLERİN YÖNETİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME BULUNMALIDIR.

vRİSK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMALI, RİSKLER PLAN DOĞRULTUSUNDA BELİRLENMELİ VE ANALİZ EDİLMELİDİR.

vBELİRLENEN RİSKLERİN KAYNAĞINDA YOK EDİLMESİ VEYA EN AZA İNDİRİLMESİNE YÖNELİK İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPILMALIDIR.

vRİSK YÖNETİMİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARININ ETKİNLİĞİ DÜZENLİ ARALIKLARLA İZLENMELİDİR.

FERDA ÇALIŞKAN

KADRİYE BIÇAKCI

İMDAT AKKAYA

SEYHAN KAYHAN

İLAÇ YÖNETİM EKİBİ

vHASTANE FORMÜLERİ OLUŞTURULMALIDIR

vİLACIN DAHİL OLDUĞU TÜM SÜREÇLER VE BU SÜREÇLERE YÖNELİK KURALLAR TANIMLANMALIDIR

vİLAÇLARIN MUHAFAZASINA YÖNELİK DÜZENLEME BULUNMALIDIR

vİLAÇ İSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR BELİRLENMELİDİR

vİLAÇLARIN HAZIRLANMASINA YÖNELİK DÜZENLEME BULUNMALIDIR

vİLAÇLARIN TRANSFERİNE YÖNELİK DÜZENLEME BULUNMALIDIR

vİLAÇLARIN GÜVENLİ UYGULANMASINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR.

vADVERS ETKİ BİLDİRİMİ (FARMAKOVİJİLANS) İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILMALIDIR.

vÖZEL NİTELİKLİ İLAÇ GRUPLARINA YÖNELİK DÜZENLEME BULUNMALIDIR

vNARKOTİK VE PSİKOTROP İLAÇLARA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR

vHASTANIN BERABERİNDE GETİRDİĞİ İLAÇLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN DÜZENLEME BULUNMALIDIR.

vECZANEYE İADE EDİLEN İLAÇLARA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR.

vİLAÇ YÖNETİMİ SÜREÇLERİNİN İZLENEBİLİRLİĞİ SAĞLANMALIDIR.

vİLAÇ ATIKLARININ VE SON KULLANIM TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇLARIN İMHASINA VE UYGUN ŞARTLARDA BERTARAF EDİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEME BULUNMALIDIR.

FERDA ÇALIŞKAN
KADRİYE BIÇAKCI

OSMAN DUMAN 

BİNHAN BAYKAN

NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ

vHASTALARIN NÜTRİSYON DESTEK İHTİYACININ BELİRLENMESİ KARŞILANMASI İZLENMESİ NE YÖNELİK SÜREÇLERİN TAKİBİ

vSÜREKLİ İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

vHASTAYA UYGUN BESLENME ERİŞİM YOLUNU BELİRLER VE BU YOLUN SAĞLANMASINI KOORDİNE EDER

vTABURCULUK SONRASI NÜTRİSYONEL DESTEĞE İHTİYAÇ OLAN HASTANIN TEDAVİ SONRASI EKİPLE BİRLİKTE PLANLAMAK HASTA VE HASTA YAKINLARINA EĞİTİM VERMEK

vHASTALARIN NÜTRİSYON DESTEK İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ KARŞILANMASI VE İZLENMESİNE YÖNELİK SÜREÇLER HAKKINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EĞİTİM VERİLMESİNİ SAĞLAMAK

ERSİN BATMAZ

A. ALPTUĞ GÜNGÖR

ABDULMUTTALİP ARSLAN

BİNHAN BAYKAN
KADER ASLAN
 

SANEM OSKAY

ÖNERİ GÖRÜŞ ANKET DEĞERLENDİRME EKİBİ

vSAĞLIKTA KLİNİK KALİTE VE VERİMLİLİK STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE, HASTANE VEW SİTESİ ÜZERİNDEN BELİRLENEN ALANLARDAKİ ÖNERİ GÖRÜŞ BİLDİRİM KUTULARININ HER AY DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİLMESİ

vHASTA VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN YAPILAN ÖNERİ, GÖRÜŞ VE ŞİKAYETLERİN AYDA BİR DEFA DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUCUN KALİTE YÖNETİM BİRİMİ VE ÜST YÖNETİMLE PAYLAŞILMASI

vİLGİLİ KİŞİLERE GERİ BİLDİRİM YAPILMASI VE GEREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARININ BAŞLATILMASI

vGEREKTİĞİNDE DÖF BAŞLATILMASI VE ANALİZ YAPILARAK ÜST YÖNETİME SUNULMASI

FERDA ÇALIŞKAN
KADRİYE BIÇAKCI

OSMAN DUMAN

HÜLYA İNCE

KURUMSAL AMAÇ HEDEF DEĞERLENDİRME EKİBİ

vMİSYON, VİZYON VE DEĞERLER PARALELİNDE, HASTANE AMAÇ VE HEDEFLERİ BELİRLEMEK

vHASTANE FAALİYETLERİNİN PLANLANMASI VE UYGULANMASINDA KURUM BAZINDA BELİRLENEN AMAÇ VE HEDEFLERİ ESAS ALMAK

vKURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMA ADIMLARINI İÇEREN EYLEM PLANI HAZIRLAMAK

vKURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARI TAKİP ETMEK

FERDA ÇALIŞKAN
KADRİYE BIÇAKCI

OSMAN DUMAN

İMDAT AKKAYA

TÜM BİRİM SORUMLULARI

ÖZDEĞERLENDİRME EKİBİ

vSKS’YE İLİŞKİN ÖZ DEĞERLENDİRMELER, YILDA EN AZ İKİ KEZ OLACAK ŞEKİLDE VE DÜZENLİ ARALIKLARLA YAPMAK

vÖZ DEĞERLENDİRME ÖNCESİNDE SÜRECE İLİŞKİN PLANLAMA YAPMAK

vPLANLANAN SÜREÇLER DOĞRULTUSUNDA ÖZ DEĞERLENDİRME YAPMAK

vÜST YÖNETİM ÖZ DEĞERLENDİRME SONUCUNDA TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRİLMELİ VE GEREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINI YAPMAK

vHASTANE YÖNETİMİ, HİZMET SUNUMUNA YÖNELİK BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI VE BÖLÜM YÖNETİCİLERİ İLE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI YAPMAK

vDEĞERLENDİRME TOPLANTILARI SONUCUNDA GEREKLİ GÖRÜLEN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI PLANLAMAK

FERDA ÇALIŞKAN
KADRİYE BIÇAKCI 

OSMAN DUMAN

İMDAT AKKAYA

KLİNİK PROTOKOL UYGULAMA DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

HASTANE TARAFINDAN BELİRLENEN HASTA BAKIM PROSEDÜRLERİ VE ULUSAL YA DA HASTANE TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ KLİNİK PROTOKOLLERİN UYGULANMA DURUMU DENETLEMEK

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KLİNİK KALİTE GÖSTERGELERİNE İLİŞKİN SONUÇLAR İZLENMELİ, ANALİZ EDİLMELİ VE GEREKLİ İYİLEŞTİRMELER YAPMAK

KURUMSAL VE BİREYSEL DÜZEYDE KLİNİK UYGULAMALARIN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK İHTİYAÇLAR TESPİT EDİLMELİ, GEREKLİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE TECRÜBE ORTAMININ OLUŞTURULMASINI SAĞLAMAK

FERDA ÇALIŞKAN
KADRİYE BIÇAKCI
 

ERSİN BATMAZ

DİĞER UZMAN HEKİMLER

HASTANE TEMİZLİK KONTROL EKİBİ

SAĞLIKTA KLİNİK KALİTE VE VERİMLİLİK STANDARTLARI KAPSAMINDA TEMİZLİK HİZMETLERİNİN EN ÜST DÜZEYDE YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA BİRİM TEMİZLİK PLANLARININ YAPILMASIVE UYGULANMASI

EĞİTİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

TEMİZLİK MALZEMESİ KULLANIMI VE BUNLARA İLİŞKİN KURALLARIN BELİRLENMESİ AMACIYLA DÜZENLEME YAPMAK, UYGULAMAK DÜZENLEMEK, DENETLEMEK VE EĞİTİM FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK

FERDA ÇALIŞKAN
KADRİYE BIÇAKCI

AYLİN KOCA

SANEM OSKAY

HÜSEYİN TÜRKMEN
SAFİYE MEMİŞ
 

TAHİR ÇEVİK

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

vDENETİMLİ VE GÖZETİMLİ ALANLARIN BELİRLENMESİ

vHASTA, HASTA YAKINI, ÇALIŞANLAR VE TOPLUMUN RADYASYONUN ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUNMASINA YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI

vÇEVRESEL RADYASYON ÖLÇÜMLERİ

vRADYASYON CİHAZLARI YA DA KAYNAKLARININ BAKIM VE KALİBRASYONU

vRADYASYON KAYNAKLARI İLE İLGİLİ KAZALAR VE ACİL DURUMLAR TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR İLE GEREKLİ İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİNİN ÜST YÖNETİME RAPORLANMASI VE İZLENMESİ

FERDA ÇALIŞKAN

ERSİN BATMAZ

Osman DUMAN

İmdat AKKAYA

Alper ŞENER

Ömer KAYA

03 Kasım 2023