İletişim ve Tanıtım Birimi
02 Nisan 2022

İletişim ve Tanıtım Biriminin Görevleri

  • Sağlık tesisisin medya, iletişim ve tanıtımı ile ilgili tüm faaliyetleri bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli planlamak ve yürütülmesini sağlamak,
  • İletişim, tanıtım ve medya ilişkileri konusunda sağlık tesisi yöneticilerine danışmanlık yapmak,
  • Medyada (yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında) yer alan sağlık tesisi ile ilişkili haber, yorum ve eleştirileri izlemek, iletişim sürecini takip etmek ve koordine etmek,
  • Sağlık tesisinin, ihtiyaç halinde ise bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü'nün etkinlik ve organizasyonlarında fotoğraf, kamera çekimi, kurgu ve düzenleme, grafik tasarım işlemlerini yapmak ve bunları arşivlemek,
  • Sağlık tesisinin sosyal medya hesaplarını Bakanlığımız kurumsal temel ilke ve prensipleri çerçevesinde güncel olarak yönetmek,
  • Sağlık tesisi içerisinde yetkililerin izni ile yapılacak her türlü kamera ve fotoğraf çekimi ve haber yapımını koordine etmek ve süreci yönetmek,
  • Sağlık tesisinin internet sayfası içerik tasarımı ve güncellenmesi ile manşet haberlerinin girişini sağlamak ve bu konularda Bakanlığın ilgili birimleri ile koordineli çalışmak,
  • Sağlık tesisinin tanıtıcı; yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medya çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,
  • Sağlık tesisinin iletişim ve tanıtımı ile ilgili Bakanlık, İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek,