Klinik Hakkında
01 Nisan 2022

Aile Hekimliği Genel bir uzmanlık dalıdır.Uzmanlık Eğitimi sırasında Dâhiliye,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,Kadın Hastalıkları ve Doğum,Psikiyatri,Genel Cerrahi,Kardiyoloji ve Göğus hastalıkları kliniklerinde eğitim alınmaktadır.Aile Hekimleri aldıkları çok yönlü eğitim sonucu olarak, hastanın tüm şikayetlerini,muayenesi,ruhsal durumu ile bir bütün olarak değerlendirip tanıyı koyup,takip etmekte ve gerekli durumlarda da ilgili branş hekimlerine yönlendirmektedirler.Yurdumuzda sağlık sistemi olarak Aile Hekimliği Sağlık Hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır.Ailenin tüm fertlerine koruyucu ve tedavi edici hekimlik açısından hizmet vermektedir.

Hastanemizde Aile Hekimliği saat 09.00 ile 16.00 saatleri arasında her gün poliklinik hizmeti vermektedir. Diyabet, Hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği, kansızlık, tiroit hastalıkları, mide, bağırsak şikâyetleri, çeşitli ağrılar, üst ve alt solunum yolu şikâyetleri gibi genel bedensel şikâyetler ve ruhsal durumlar ile ilgili değerlendirme, tahlil, tedavi ve bilgilendirme yapılmakta ve reçete yazılmaktadır. Ayrıca koruyucu sağlık kontrolü açısından yetişkinlere ve yaşlılara hizmet verilmektedir.