Kurumsal

Bilgi Güvenliği

  1. AMAÇ

Gerze Devlet Hastanesine başvuruda bulunan kişilere ait bilgilerin güvenliğinin sağlanması amaçlı öncelikle verilerin doğru olarak toplanması, depolanması ve kullanılmasına ilişkin uygulamalarımızı ve güvenlik önlemlerimizi dahili olarak gözden geçirmek ve kişisel verileri depoladığımız sistemleri yetkisiz erişime karşı korumak için fiziksel güvenlik önlemlerini almak ve bunun devamlılığını sağlamaktır. Bilgi İşlem ağındaki bilgilerin güvenliğini, gizliliğini, erişilebilirliğini ve kişisel mahremiyetinin korunması amacıyla standart kuralları belirlemektir. 


  • Hastalarımıza ait bilgilerin güvenliği açısından Hastanemiz sistem ve internet altyapı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.
  • Hastalarımıza ait sağlık bilgilerine muayene olduğu doktor dışındaki personelimiz tarafından ulaşılması kısıtlanmıştır.
  • Hastanemiz söz konusu bilgileri hastaların onayı dışındaki ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.
  • Hastanemiz bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilir.
  • Hastalarımızı kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Hastanemizde gerekli önlemler alınır. Kurumumuz bilgi güvenliği politikasına uygun davranıp davranılmadığını düzenli olarak kontrol ederek gözden geçirir.
  • Kurumumuzun kişisel bilgileri kullanma biçimi ile ilgili her türlü sorunuzu veya katkınızı iletmek için lütfen iletişim yollarını kullanınız veya kurumumuza gelerek bizzat yetkili kişilere durumu bildiriniz.

  

Bilgi Güvenliği Politikamız


Parola Güvenliği


Kamu Kurumlarının Uyması Gereken Asgari Bilgi Güvenliği Kriterleri

19 Nisan 2022