Kamu Hizmet Standartları
03 Kasım 2023

 

 
 

GERZE DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BİLGİ/ BELGELER

HİZMETİN EN GEÇ SUNULMA SÜRESİ

» Poliklinik Muayenesi

1) T.C. Kimlik numarası yazılı kimlik belgesi (15 yaş üzeri için fotoğraflı),

2) Adres ve telefon bilgileri beyanı,

3) Ücretli hastalar için vezne makbuzu,

2 saat

» Hekim Seçme Hakkı Kullandırılması

1)Randevu istenilen günde sıra bulunması durumunda hekim ismi bildirilmesi

1 dakika

» Röntgen çekimi

1) Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi

2 saat

» EKG

1) Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

20 dakika

» Laboratuvar tetkikleri

1) Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

4 saat

» İstiharat Raporu

1) T.C kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi(15 yaş üzeri için fotoğrafı)

2) İstirahati veren hekim tarafından düzenlenen istirahat süresinin belirtildiği rapor

3) Ücret Ödendi Makbuzu

4) Çekilen röntgen filmleri ve yapılan tetkikler

1 gün» Online Laboratuvar Sonuçları

1) T.C kimlik no

2) Protokol no

4 saat

» İlaç Malzeme Raporları

1) T.C kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi(15 yaş üzeri için fotoğrafı)

2) Çekilen röntgen filmleri ve yapılan tetkikler

3) Hekim tarafından düzenlenen rapor kağıtları

1 gün

» Adli vakalar için rapor düzenlenmesi

1) T.C kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi

2) Mahkemeden alınan üst yazı

2 saat

» Epikriz Düzenlenmesi

1) T.C kimlik numaralı kimlik

2) Dilekçe

30 dakika

» Hasta hakları başvurusu

1) T.C Kimlik numaralı kimlik

2) Başvuru Formu

15 iş günü

» Organ Bağış İşlemleri

1) T.C Kimlik Belgesi

30 dakika

» Hastaya ait hastane kayıtlarının verilmesi

1) Elden takipli ibareli savcılık veya mahkeme yazısı veya Talep dilekçesi(Kendisi,18 yaş altı için anne babası, vasi veya vekili imzası)

2) T.C Kimlik numarası yazılı kimlik belgesi(15 yaş üzeri için fotoğraflı)

1 gün

» Şikayet başvurusuna cevap verilmesi

1) Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren )

15 gün

» Satın Alma

1) Malzeme istek belgesi

2) Lüzum Müzekkeresi

3) Piyasa yaklaşık maliyet görevlendirmesi

4) Teklif Belgesi

5) Gazeteye ilan belgesi

6) İhale sonucu, tebliğ ve onaylaması

7) Sözleşme

8) Alınan mal ve hizmetin muayene ve kontrol tutanağı

9) Fatura

10) Ödeme emri Belgesi

2 ay

» Acil Hasta Kabülü

1) Varsa T.C Kimlik Numaralı Kimlik(15 yaş üzeri Fotograflı)

2) Ücretli Hastalar için vezne makbuzu

1 dakika

» Enjeksiyon Pansuman İşlemleri

1) T.C Kimlik Numaralı Kimlik

2) Reçetenin Nüshası

30 dakika

» Morg Hizmetleri

1) Cenaze Teslim Formu

2) Ölüm belgesi

3) Defin Rushatı

2 gün

» Evde Bakım Hizmetleri

1) Özürlü raporları

2) Sağlık Raporları

3) TC Kimlik numaralı kimlik

                     15 gün

» Diş muayene ve tedavi işlemleri

1)T.C Kimlik Numaralı Kimlik

2)Hasta onam formu

                       2 saat

» Diş protez hizmetleri

1)T.C Kimlik Numaralı Kimlik

2)Hasta onam formu

3)Hasta müstehaklık raporu

4)SGK protez onayı

5)Ücret makbuz dekontu.

                     20 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı Soyadı

:

 

Adı Soyadı

:

Ünvan

:

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ.

Ünvan

:

Başhekim

Adres

:

GERZE DEVLET HASTANESİ

Adres

:

GERZE DEVLET HASTANESİ

Tel

:

0368 7184900

Tel

:

0368 718 4900

Faks

:

0368 7185081

Faks

:

0368 718 5081

e-Posta

:

sinopdhs4@saglik.gov.tr

e-Posta

:

sinopdhs4@saglik.gov.tr