T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Gerze Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Gerze Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Personel - Özlük Birimi

Güncelleme Tarihi: 18/01/2018

Abdullah   IMG_3090.JPG

                                                    Abdullah KARA                                                                                                               Ahmet ALTIN
                                                 Personel Özlük Birimi                                                                                         Gelen ve Giden Evrak Kayıt Birimi  • Hastane personeli ile ilgili her türlü işlemleri yürütür. (İzin, mal beyanları, sicil raporları, terfi, göreve başlama ve görevden ayrılma, nakil, emeklilik, istifa, ölüm vs. gibi) Bu işlemleri ilgili birimlere/kurumlara yazılı olarak bildirir, takibini ve yazışmalarını yapar. Kurum içinden veya dışından gelen-giden genel yazıların yazışmalarını yürütür. Yapılan tüm işlemleri dosyalayarak saklar.